Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ

Η «Βασίλισσα» συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσής της σε όλα τα επίπεδα.

Η διοίκηση της ΑΕΚ ανακοινώνει, ότι οι τέσσερις συνεργάτες του επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου (της «Βασίλισσας»), Ηρακλή Ι. Πατσόπουλου θα είναι οι χειρουργοί ορθοπαιδικοί Νεκτάριος Κουτσελίνης, Αθανάσιος Μπουρλέκας, Ιωάννης Τσαπακίδης, Νικόλαος Ψύλογλου. Όλοι τους Επιμελητές της Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής και Αθλητικών Κακώσεων της Ευρωκλινικής Αθηνών.

Υπενθυμίζεται, ότι «Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής» της ΑΕΚ για την τρέχουσα περίοδο είναι η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών.