Προσωπικό

Assistant General Manager

Σύμβουλος Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Σύμβουλος Εγκατάστασης

Εμπορικός Διευθυντής

Sponsoring Marketing Manager

Διευθυντής Επικοινωνίας & ΜΜΕ

Υπεύθυνος Τύπου

Τμήμα Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ

Διευθυντής Λειτουργίας

Υπεύθυνος Ασφαλείας

Γραμματεία