Ιατρικό Επιτελείο

Φραγκίσκος Νικ. Ξυπνητός MD, MSc, PhD

Διευθυντής Ιατρικού Επιτελείου

Στέφανος Ηλ. Καϊάφας MD

Ιατρός

Σταύρος Τόιλος

Επικεφαλής Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Κώστας Ψαρογιώργος

Χειροπρακτικός

Γιάννης Χότζαλης

Φυσιοθεραπευτής