Συνεργασία με PAPPAS ELEVATORS

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει την έναρξη χορηγικής συνεργασίας με την PAPPAS ELEVATORS για την περίοδο 2022-2023.

Η κορυφαία Ελληνική Πολυεθνική στον τομέα της παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη, σχεδιασμό, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, επισκευή, πιστοποίηση) και όλα τα προϊόντα κάθετης και οριζόντιας μεταφοράς εντός κτιρίων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες/διαδρόμους, ανεβατόρια φορτίων, αυτοκινήτων, ΑΜΕΑ).

Εκτός από την Ελλάδα όπου υπάρχει φυσική παρουσία της εταιρίας, το δίκτυο εξυπηρέτησης και τα project της PAPPPAS ELEVATORS εκτείονται σε ολόκληρη τη Ρωσία καθώς και στις όμορες χώρες όπως Ουκρανία, Γεωργία κτλ. Επίσης υποστηρίζονται οι χώρες των Βαλκανίων, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και οι Αραβικές χώρες.