Συνεργασία με «Παπαχαραλάμπειο Eκπαιδευτήριο»

Η AEK B.C. στο πλαίσιο ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της «ΑEK B.C ACADEMY – DRAGAN SAKOTA» ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τo «Παπαχαραλάμπειο Εκπαιδευτήριο» (Πελοπίδα 85, Περιστέρι).

Στο «σχολειό» της ΑΕΚ η αθλητική εκπαίδευση αποτελούσε και αποτελεί την πεμπτουσία των προσπαθειών μας από την πρώτη ημέρα αναγέννησης των Τμημάτων Υποδομής. Ο αθλητισμός και η εκπαίδευση με τη μορφή της ακαδημαϊκής γνώσης συνιστούν, ωστόσο, τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι μαθητές όλων των βαθμίδων, από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, γεγονός καθοριστικό για το (αθλητικό και επαγγελματικό) μέλλον τους. Γι’ αυτόν τον στόχο και η συμφωνία με ένα από τα παλαιότερα και πλέον αξιολογημένα ιδρύματα στην Αττική.

«Σκοπός του Εκπαιδευτηρίου είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας, η δημιουργία κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια της ψυχής των μαθητών του σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και ασφαλές. Εδώ η πρόοδος είναι συνεχής, η μάθηση γίνεται βίωμα, η γνώση συναντά το παιχνίδι», όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Εκπαιδευτηρίου.

Σκοπός της ΑΕΚ B.C. είναι  οι αθλητές της, ή επίδοξοι αθλητές των Τμημάτων Υποδομής και της Ακαδημίας μαζί με την άσκησή τους και τις υψηλές επιδόσεις στα γήπεδα να ακολουθήσουν υπό τις καλύτερες συνθήκες και τις σπουδές τους. Στο πλαίσιο αυτό οι Υποτροφίες, που προσφέρει το Εκπαιδευτήριο, ως αφετηρία μιας ευρύτερης συνεργασίας, η οποία σε όλες τις πτυχές της θα αποκαλυφθεί το επόμενο διάστημα.