Συνεργασία με Γ.Σ. Κορωπίου

Η Γενική Διεύθυνση Τμημάτων Υποδομής και ΑΕΚ BC ΑCADEMY – DRAGAN SAKOTA ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με το Τμήμα Καλαθοσφαίρισης του Γ.Σ. Κορωπίου.

Η ΑΕK ΒC επεκτείνει με τον τρόπο αυτό το «Δίκτυο ΑΕΚ», με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας και την ανάδειξη νέων αθλητών, που είναι και το πρωτεύον, επ’ ωφελεία και των δύο Συλλόγων.

Στο πλαίσιο αυτό, και η συμφωνία για τη διεξαγωγή μέρους της προετοιμασίας 2020-2021 των Ομάδων Παίδων και Εφήβων της ΑΕΚ, σε αθλητική εγκατάσταση του Κορωπίου, σε συνεργασία με το Δήμο Κρωπίας, καθώς και η συμφωνία για κοινές κοινωνικές, φιλανθρωπικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες δράσεις.

Για όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητο, ότι ΑΕΚ BC και Γ.Σ. Κορωπίου θα ακολουθούν τις απαιτούμενες διαδικασίες τήρησης των πρωτοκόλλων υγείας, προκειμένου για την προστασία αθλητών και λοιπών εμπλεκομένων από την πανδημία διαρκείας.