Ψηφιακή εγγραφή αθλητών

Η ΑΕΚ ΒC και η Αθλητική Διεύθυνση της ΑΕΚ BC ΑCADEMY ενημερώνoυν, ότι ο τρόπος έκδοσης δελτίων αθλητή άλλαξε.

Σε συνέχεια ανακοίνωσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία Μητρώου Αθλουμένων, καλούμε τους γονείς και τους αθλητές του Συλλόγου μας, όπως εγγραφούν άμεσα στην πλατφόρμα της Ε.Ο.Κ. 

Τα άνωθεν συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αγώνες και αφορά σε όλους τους αθλητές, που έχουν δελτίο. 

Διαδικασία εγγραφής: https://apps.basket.gr 

Εγγραφή γονέα –  δημιουργία λογαριασμού- με χρήση κωδικών taxis. Απαιτείται email μέσω του οποίου θα επιβεβαιωθεί η εγγραφή. Αφορά στον γονέα ο οποίος έχει στο Βιβλιάριο Υγείας του το παιδί ως προστατευόμενο μέλος.

Εγγραφή αθλητή: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΥΠΑΡΧΩΝ ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΕΚΝΟΥ/ΑΜΚΑ/ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (αν απαιτείται)

Αναλυτικές οδηγίες ΕΔΩ

Οδηγίες σε σύντομη μορφή /εικόνες ΕΔΩ

Όσοι ενήλικες αθλητές διαθέτουν κωδικό taxis μπορούν να εγγραφούν χωρίς την συνδρομή των γονέων τους 

Για τη μεταγραφή αθλητή στο Σωματείο μας απαιτείται η εγγραφή του αθλητή στο μητρώο της ΕΟΚ και ακολούθως ο Σύλλογος θα προβεί στο αίτημα προς το άλλο σωματείο 

Είναι σημαντικό να εγγραφούν οι αθλητές το συντομότερο ώστε να υπάρχει χρόνος για επίλυση προβλημάτων, που ίσως προκύψουν.