Νέος έλεγχος στην Αθήνα για Γιόνας

Από οστικό οίδημα κεφαλής αριστεράς κερκίδας (στον αγκώνα) με πιθανή συνδεσμική βλάβη ταλαιπωρείται ο Γιόνας Ματσιούλις.

Αυτό έδειξε ο πρώτος απεικονιστικός έλεγχος σε νοσοκομείο της Βαμβέργης. Θα ακολουθήσει λεπτομερής απεικονιστικός έλεγχος με την επιστροφή της ΑΕΚ στην Αθήνα.