Μεγάλη προσφορά για ανέργους και φοιτητές

Η Διοίκηση της ΑΕΚ Β.C. αντιλαμβανόμενη τις επικρατούσες συνθήκες αποφάσισε να προχωρήσει σε μια μεγάλη προσφορά για τους φίλους της Ομάδας.

Οι πρώτοι εκατό (100) άνεργοι και οι πρώτοι εκατό (100) φοιτητές-σπουδαστές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, που θα σπεύσουν την Πέμπτη 11/10 και την Παρασκευή 12/10 στα Γραφεία της ΑΕΚ B.C. στο Κλειστό του ΟΑΚΑ (Τμήμα Εισιτηρίων, είσοδος Press, από 10:00 έως 18:00), θα μπορούν να παραλάβουν ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΓΑΠΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ με τη συμβολική τιμή των 21 ευρώ.

Αυτονόητο είναι, ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Πιο συγκεκριμένα, οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να τη καταθέσουν βεβαίωση ανεργίας σε έντυπη μορφή, με πρόσφατη ημερομηνία. Οι φοιτητές-σπουδαστές θα πρέπει να καταθέσουν φοιτητική-σπουδαστική ταυτότητα (pass) ή μια βεβαίωση σπουδών.

Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.