MATCH PROGRAMME

AEK-KRASNY AEK-NIZHNY AEK-HAPOEL AEK-GALATASARAY AEK-NEPTUNAS