Δημιουργός του «Αρχείου» ο Μπουλμέτης

Η διοίκηση της ΑΕΚ έχει ως προτεραιότητα την «καταγραφή» της ένδοξης Ιστορίας της «Βασίλισσας».

Στο πλαίσιο αυτό και η δημιουργία του «Ιστορικού, Πολιτιστικού και Αθλητικού Αρχείου της ΑΕΚ».

Με πρωτοβουλία του Μάκη Αγγελόπουλου, τη δημιουργία του «Αρχείου» θα αναλάβει ο Κωνσταντινουπολίτης σκηνοθέτης της «Πολίτικης Κουζίνας» και του «Νοτιά», Τάσος Μπουλμέτης.

Είναι αυτονόητο, ότι η διοίκηση της ΑΕΚ και τα στελέχη της θα συνεχίσουν τις δράσεις για ανάδειξη της πλούσιας κληρονομιάς της ομάδας Μπάσκετ, αυτής που την ανέδειξε σε «παγκόσμια» και διαχρονική «Βασίλισσα».