Χορηγική συμφωνία με Τράπεζα Πειραιώς

 Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει τη σύναψη χορηγικής συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς.

Το κορυφαίο τραπεζικό Ίδρυμα στέκεται αρωγός της «Βασίλισσας» για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Η Τράπεζα Πειραιώς, 100% θυγατρική εταιρία της Πειραιώς Financial Holdings, ιδρύθηκε το 1916 και αποτελεί την κορυφαία τράπεζα στην Ελλάδα με βάση τα μερίδια αγοράς δανείων, και παρουσία δικτύου. Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει πλήρες φάσμα τραπεζικών εργασιών, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στις υπηρεσίες προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και προς ιδιώτες, στην ηλεκτρονική τραπεζική, καθώς και στην κεφαλαιαγορά.