Χαιρετισμός του Πατριάρχη για ΑΕΚ και Πέρα

Με αφορμή την ιστορική σημερινή Hμέρα έλευσης του Α.Σ. Πέρα της Βασιλεύουσας, και την επίσκεψη των εκπροσώπων του πατρώου Σωματείου στα Άνω Λιόσια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κ.κ. Βαρθολομαίος, απέστειλε χαιρετισμό προς την ΑΕΚ BC και τον κο Μάκη Αγγελόπουλο.

Ο χαιρετισμός του Παναγιωτάτου:

«Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κυρίῳ Μαυροειδεῖ Ἀγγελοπούλῳ, Προέδρῳ τῆς ΑΕΚ ΚΑΕ., τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

 

Μέ πολλή χαρά καί συγκίνηση ἀπευθύνουμε ἀπό τό ἱστορικό καί μαρτυρικό Φανάρι, τό πάνσεπτο Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐγκάρδιο χαιρετισμό ἀγάπης πρός τούς συμμετέχοντας στή σημερινή ἐκδήλωση τιμῆς, ἐκ μέρους τῆς ΑΕΚ ΚΑΕ., πρός τόν Ἀθλητικό Σύλλογο Πέραν, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ἐντιμοτάτου κυρίου Ἀνδρέα Ρομπόπουλου καί τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀθλητικοῦ  Τμήματος αὐτοῦ, Ἐντιμοτάτου κυρίου Στυλιανοῦ Μουχλίδη.

Εἴμαστε ὑπερήφανοι γιά τήν ἔξοχη πορεία τῆς Ἀθλητικῆς Ἑνώσεως Κωνσταντινουπόλεως, τῆς θρυλικῆς ΑΕΚ, καί τοῦ «Πέρα Κλούμπ» στόν χῶρο τοῦ ἀθλητισμοῦ. Καυχόμαστε ὅμως καί γιά τό πνεῦμα τό ὁποῖο ἐκπροσώπησαν καί ἐκπροσωποῦν, πέρα ἀπό τό εὖ ἀγωνίζεσθαι, ὡς φορεῖς καί ἐκφραστές τῶν τιμαλφῶν παραδόσεων τῆς Ρωμιοσύνης. Ὅσοι ἔφυγαν ἀπό τήν Βασιλεύουσα, ἄκοντες καί ἐμπερίστατοι, κράτησαν μέσα τους τήν ἀγάπη γιά τήν πατρῴα γῆ, διέσωσαν καί καλλιέργησαν τίς πνευματικές ἀξίες τοῦ Γένους, κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες, καί διέπρεψαν σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Πῆραν μαζί τους, γραμμένα στήν καρδιά τους, τήν πίστη, τό ἦθος καί τόν πολιτισμό τῆς Ρωμιοσύνης, τήν τιμιότητα καί τήν ἐργατικότητα, μία πολιτισμική παρακαταθήκη αἰώνων.

Καί ὅσοι ἔμειναν, πιστοί καί ἀκλόνητοι φύλακες τοῦ ἡμετέρου τρόπου τοῦ βίου, ἔδωσαν μέσα στή δίνη τῶν περιστάσεων καί στά διαλείμματα μέ καλύτερες μέρες, μαρτυρία πολιτισμοῦ μέ πανανθρώπινη ἐμβέλεια. Κράτησαν τούς ναούς ἀνοικτούς καί τά σχολεῖα μας σέ πλήρη λειτουργία, τίς Κοινότητές μας, τούς συλλόγους μας,  τόν  ἀθλητισμό, τήν κουλτούρα μας, ἄξιοι συνεχιστές τῶν παραδόσεών μας καί τοῦ «ἐνδόξου μας Βυζαντινισμοῦ». Καί στίς μέρες μας, «ὀλίγοι ἀλλά ἀμέτρητοι», συνεχίζουν, συνεχίζουμε, τήν σταθερή πορεία μας πρός τό μέλλον.

Στή σημερινή ὡραία ἐκδήλωση, ἀγάλλονται μαζί μας οἱ ψυχές τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν καί τῆς ΑΕΚ, καί ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐπιτυχῆ παρουσία τῶν Συλλόγων, τόσο στόν ἀθλητικό, ὅσο καί στόν κοινωνικό καί πολιτισμικό τομέα, πιστοί στήν ἀρχοντιά καί τήν εὐγένεια τῆς Κωνσταντινουπολίτικης Ρωμιοσύνης.

Δραττόμαστε τῆς εὐκαιρίας, γιά νά ἀπευθυνθοῦμε, αὐτή τήν πανηγυρική στιγμή, στή νέα γενιά τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν. Ἀπό ἐσᾶς, ἀγαπητοί νέοι καί νέες, ἐξαρτᾶται τό μέλλον τοῦ Πέρα Κλούμπ καί τῆς ΑΕΚ, ἀλλά καί τό μέλλον τῆς Ὁμογενείας. Εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι σᾶς ἐμπνέουν οἱ περιπέτειες καί οἱ ἀγῶνες τῶν προγόνων σας, ἡ ἐπιμονή καί ἡ θυσιαστική προσπάθειά τους νά διασώσουν τή συνοχή καί συνέχεια τοῦ πολιτισμοῦ μας, τά ὅσια καί τά ἱερά τοῦ Γένους.

Ὁ Πατριάρχης σας εἶναι, καί θά εἶναι μέχρι τήν τελευταία του ἀναπνοή, στό πλευρό σας. Ὅλα τά τέκνα τῆς Ὀμογενείας, στή Βασιλεύουσα καί μακριά ἀπό αὐτή, βρίσκονται διαρκῶς στή σκέψη, στήν καρδιά καί στίς προσευχές μας. Σᾶς καλοῦμε ὅλους, νά βλέπουμε τά πράγματα μέ ρεαλισμό ἀλλά καί μέ αὐτοπεποίθηση, μέ ὅραμα καί μέ αἰσιοδοξία. Δέν περισσεύει κανείς! Τά προβλήματα δέν λύνονται, ὅταν τά ἀπωθοῦμε ἤ τά ἀγνοοῦμε, ὅταν κλείνουμε μοιρολατρικά τά μάτια μπροστά σέ αὐτά. Ἀντιμετωπίζονται μέ κοινή προσπάθεια, μέ ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη, μέ σύνεση, μέ ἀποφασιστικότητα καί συντονισμένη δράση μέ πίστη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Τό ὀφείλουμε στούς προγόνους μας καί στίς γενεές πού ἔρχονται. Πρέπει νά αἰσθάνεσθε ὑπερηφάνεια γιά τήν καταγωγή σας ἀπό τήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων. Νά ἔρχεσθε ὅσο πιό συχνά μπορεῖτε στά ἁγιασμένα χώματα. Ἐδῶ βρίσκονται οἱ ρίζες σας, εἶσθε σάρξ ἐκ τῆς σαρκός τῆς Πολίτικης Ρωμιοσύνης.

Συγχαίρουμε ἐσᾶς, κύριε Πρόεδρε, καί ὅλους τούς ὑπευθύνους τῆς ΑΕΚ ΚΑΕ., γιά τήν πρωτοβουλία νά τιμήσετε τόν Ἀθλητικό Σύλλογο Πέραν, ἐκφράζοντας μέ αὐτό τόν τρόπο τούς ἱστορικούς δεσμούς σας μέ αὐτόν, καί τήν ταυτότητα τῆς ΑΕΚ ὡς ἐνσάρκωσης τῶν ἀξιῶν τῆς Κωνσταντινουπολίτικης Ὁμογενείας. Θερμές εὐχαριστίες ἀπευθύνουμε καί ἡμεῖς προσωπικῶς πρός τούς ἀγαπητούς κυρίους Ἀνδρέα Ρομπόπουλο καί Στυλιανό Μουχλίδη γιά τήν προσφορά τους στόν Σύλλογο καί γενικώτερα στά καθ᾽ ἡμᾶς.

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, εὐχόμενοι στήν ΑΕΚ ΚΑΕ. πολλές νίκες στά γήπεδα, καί συμμετέχοντας στόν ἑορτασμό τῶν πενήντα τεσσάρων ἐτῶν ἀπό τήν κατάκτηση ἀπό αὐτή τοῦ Κυπέλλου Κυπελλούχων Εὐρώπης, ἀπονέμουμε σέ ὅλους σας τήν Πατριαρχική μας εὐλογία, καί δεόμεθα τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, νά χαρίζει σέ ἐσᾶς καί στούς οἰκείους σας ὑγεία καί προκοπή καί νά ὁδηγεῖ τά βήματά σας εἰς ὁδόν εἰρήνης.

Εὐλογημένη πορεία πρός τό Πάσχα καί Καλή Ἀνάσταση!»