Αρθροσκοπικός καθαρισμός

Σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο δεξί γόνατο πρόκειται να υποβληθεί εντός των επόμενων ημερών ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης.

Ο χρόνος αποκατάστασης και επιστροφής του στην ενεργό δράση θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας.