VIEWPORT=

ROSTER

2cb701b9a9aed68fe24e86f7c3bafc4f_19.jpg

TZEIΜΣ Ντελρόι

Forward

Ημ. Γέννησης Ύψος Χώρα
04/05/1986 2,03 ΗΠΑ