VIEWPORT=

ROSTER

f4337a948fb36ac7fb11a457374ca2b4_18.jpg

KΑΒΒΑΔΑΣ Βασίλης

Center

Ημ. Γέννησης Ύψος Χώρα
28/12/1991 2,06 Ελλάδα